Başlangıç / Duyurular / VAKIFLAR HAFTASI

VAKIFLAR HAFTASI

 

Vakıf Ve Vakıflar Haftası

Mukaddes dinimiz islam, insanın inancını tesis ettiği ibadetlerini Tarif ettiği gibi aile hayatını, ekonomik hayatını da düzenler. Kazanç ve harcamasını yani ekonomisini de yönlendirir.

Hırsızlık, soygun, hile, rüşvet, faiz, domuz eti, içki gibi harcamalardan kazandıran geliri ve zenginliği yasaklar. Harcamalarda da kumar, fuhuş ve her türlü israf ve sefahate engel koyar.

Ziraat, ticaret, sanat, idarecilik, memuriyet gibi hizmetlerden kazanmayı teşvik eder. Helal kazançlardan elde edilmiş zenginliği över. Hatta hac, zekat ve cihad gibi dini vecibelerin mali imkanlarla olabileceğinden dolayı (Elkasibü habibullah) diyerek “ Helal kazananı Allah sever” hükmünü yerleştirir.

İslam, helalden kazanılmış servetten, zekat farizasının, fitre ve kurban vacibesinin yerine getirilmesini emrettiği gibi, fazladan nafile denilen hayır ve sadakalara da teşvik eder. İşte İslamiyetin mali ibadetlerinden biri de vakıflardır. İçinde bulunduğumuz hafta 9­-15 Mayıs  vakıflar haftasıdır. Çok büyük hayır ve faydalar sağlayan vakıflar haftası, ülkemiz ve insanlık için hayırlı olsun.

Vakıf: Kişinin malından bir kısmını veya tamamını umumun menfaatine Allah rızası için tahsis etmesidir. Eskiden şifahi bir vasiyet ve ilanla bir mal veya bir akar vakfediliyor ise de ortaya çıkan bazı aksaklıklar sebebiyle yazılı vasiyet ve vakıf senedine bağlanarak vakfa hukukilik sağlanmış, İslam dünyasında çok büyük hayır ve hayrata sebep olmuştur.

Camiler, hanlar, hamamlar, çarşılar araziler vakıf haline getirilmiş, hem ümmet-i Muhammed’e hem de İslama büyük katkılar sağlamıştır. Vakıf Gurabe Hastanesi, Cerrah Paşa hastanesi gibi vakıflar asırlardan beri devam eden,  benzerleri gibi halen hizmete devam etmektedirler. Hatta o kadar ki; yetim kızların çehizi ve evlendirilmesi, kanadı kırılıp uçamayan göçmen kuşlarının bakımı için bile vakıflar kurulmuştur. Efendimiz A.S,  “İttekul vavat“ buyurarak vekalet, vakıf vesayet, velayet, gibi emanetlerin sorumluluğundan korkunuz! diyerek vakıf ve benzerlerini emanet olduğu, korunması gerekliliği ifade buyurulmuştur. Süleymaniye külliyesi için yapılan İstanbul da ki kapalı çarşı, Kırklareli’nde ki Hızır Bey cami vb. için yapılmış hamam ve Arasta, Edirne Selimiye’nin yanında ki Selimiye çarşısı örnek vakıf yapılardır. Kırklareli’nde bulunan diğer vakıflar yanında RUBA (Rumeli ve Balkanlar Vakfı)  da  örnek vakıflar arasındadır.

 

 

ABDULHAMİD ORUÇ

 
 

0 Yorumlar

İlk yorumu siz yazabilirsiniz.

 
 

Yorum yaz