Başlangıç / Duyurular / SON HADİSELERLE İLGİLİ BAKIŞ AÇIMIZ.

SON HADİSELERLE İLGİLİ BAKIŞ AÇIMIZ.

Rumeli Anadolu ve Balkanlar İlim ve Eğitim Vakfı (RUBA VAKFI) Kültür Merkezi Kırklareli Temsilciliği, ulusal medyada birbirini tetikleyen bazı gelişmeler neticesinde, oluşan spekülatif haberlerin ve söylentilerin kendilerini rahatsız ettiğini ifade ederek bir açıklama yaptı.

indir

Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Talebelerinin Bildirisi” denilerek yapılan açıklamada, “Son zamanlarda cereyan eden ve hepimizi üzen, bazı gelişmeler, siyasi mahiyet taşıyan ve nurun safi hizmet telakkisinden çok uzak düşen bazı hareketlerin Risale-i Nur ile karıştırılmasını ve bu menfi hareketler sebebiyle bu iman hizmetinin töhmet altında kalmasını netice verdiğinden, biz Risale-i Nur Talebeleri’nin ve Ruba Vakfının böyle hareket ve faaliyetlerle hiçbir surette alakamızın bulunmadığını ve bu tür sakat anlayışların asla Risale-i Nur’dan kaynaklanmadığını açıklamak zorunda kalmış bulunuyoruz.

Siyaset yoluyla vatana, millete, İslamiyet’e hizmette elbette ki ihmal edilecek bir mesele değildir.

Ancak herkese eşit şekilde hizmet sunması gereken bir iman cereyanının mahiyeti, siyaset yoluyla hizmetten bütün bütün farklıdır.

Onun içindir ki, cemaat adına siyasi faaliyette bulunmak, siyasi partilerle pazarlıklar içine girmek, devlet içinde kadrolaşmak, iktidara ortak olmaya çalışmak gibi faaliyetlerin tamamı Risale-i Nur’un hizmet ve Kur’an hizmetiyle tam bir tezat teşkil etmektedir. Risale-i Nur talebeleri böyle faaliyette bulunmayı Üstad’larından miras aldıkları kutsi hizmetin kutsiyetini bozmak olarak görürler ve bundan şiddetle kaçınırlar.

Aynı şekilde, milletin reyiyle iş başına gelen meşru iktidarı muhafaza etmek ve memlekette asayişi ihlal etme istidadı taşıyan hareketlerden şiddetle kaçınmak da Risale-i Nur Talebelerinin Üstad’larından ders aldığı en mühim esaslar ve düsturlardır; ancak onlar bunu hiçbir zaman bir menfaate alet etmezler, bir tarafgirlik haline getirmezler.

Ayrıca Kırklareli’nde hizmet veren RUBA VAKFI’NIN (Rumeli Balkanlar ve Anadolu İlim Vakfı) temsilcisi ve mütevellisi olarak yukarıdaki kanaatlere aynen katıldığımızı kamuoyuna saygıyla bildiririz.”denildi.

 
 

0 Yorumlar

İlk yorumu siz yazabilirsiniz.

 
 

Yorum yaz