Başlangıç / Ruba Vakfı

Ruba Vakfı


,418557_170811619702732_1691941993_n

Vakfın Gayesi:

Millî, ahlakî, dinî, tarihî esaslara bağlı kalarak ilmin ve ilmî çalışmaların yaygınlaşması ve fertlerin bu esaslara göre yetişip şahsiyet kazanmasını sağlamak amacıyla tüm tahsil kademelerindeki talebelere hizmet etmek, onları bir taraftan müsbet fen ilimleriyle teçhiz, diğer taraftan ahlakî ve manevî değerlere sahip, kültürlü inançlı, ilmî araştırmalarda bulunacak, meslek sahibi ve nitelikli insanlar olarak yetiştirmek için her türlü yardımda bulunmak, imkanlar sağlamak ve bunlarla ilgili her türlü teşebbüste bulunmaktır.

Vakfın Faaliyetleri:

* Her türlü seviyede (Okul öncesi, ilköğretim, meslek okulları,kolej, meslek yüksek okulları, yüksek okul, üniversite, enstitü, bilimsel araştırma ve geliştirme merkezleri, kütüphane ve dokümantasyon merkezleri, spor, sosyal, kültür ve test eğitim merkezleri, dershane, öğrenci yurtları, pansiyonlar, misafirhaneler vb.) eğitim ve öğretim kurum ve kuruluşları açar, işletir, kiralar, kiraya verir, satın alır, satar veya ortak olur, bu gibi kuruluşlara ayni ve nakdi yardımda bulunur.
* Halkın dini ve manevi maksat ve ölçüler içinde yapmak istediği münferit veya toplu yardımların yardım edenlerin arzuları veçhile gerçekleştirilmesinde düzenleme ve yöneltme çalışmaları yapar.
* Eğitimin her kademesindeki öğrencilere karşılıksız burslar temin eder. Öğrencilerin her türlü eğitim, öğretim ve araştırma giderleriyle kira, giyim-kuşam, alet-edevat, yiyecek ve yakacak gibi ihtiyaçlarını karşılar. Ayni ve nakdi yardımda bulunur.
* Vakıf Genel Müdürlüğünce bastırılan bağış ve yardım makbuzlarını kullanarak, yurt içinde bağış ve yardım aldığı gibi, yetkili makamların olumlu görüşü ve izni alınarak ve alınan izin belgesi bağış yapana ibraz edilerek yurt dışında bağış ve yardım toplanır.
* Yurt içi ve dışı kültürel ve sosyal gezi ve kamp programları tertip eder.

Müesseselerimiz:

Öğrenci Evlerimiz:

Öğrenci misafirhanelerinin bulunduğu bazı beldelerimiz.
Edirne (Merkez, Uzunköprü, Keşan, Havsa)
Kırklareli (Merkez, Babaeski, Lüleburgaz, Pınarhisar)
Tekirdağ (Merkez, Çorlu, Çerkezköy, Malkara, Hayrabolu, Kızılpınar, Şarköy, Saray)
Silivri (İstanbul)
Üniversite talebelerinin istekleri üzerine bölgemizde yeni ilçelerde yeni yerlerimiz açılmaya devam etmektedir. Daha geniş bilgi için bize ulaşın.

Sohbet Beldeleri:

Haftalık sohbetlerin yapıldığı bazı beldelerimiz.
Edirne (Merkez, Uzunköprü, Keşan, Havsa, Lalapaşa)
Kırklareli (Merkez, Babaeski, Lüleburgaz, Vize, Pehlivanköy, Pınarhisar)
Tekirdağ (Merkez, Çorlu, Çerkezköy, Malkara, Hayrabolu, Kızılpınar, Şarköy, Muratlı, Marmara Ereğlisi, Kapaklı, Saray, Büyükyoncalı, Velimeşe, Karaağaç)
Silivri, Çanta, Gümüşyaka (İstanbul)